Homofóbia és Transzfóbia a sport világában

Homofóbia és Transzfóbia a sport világában

Az egész EU-ra kiterjedö felmérés, ami az LMBTI közösség tagjainak közvetlen tapasztalatain alapul – a felmérés eredményei mától nyilvánosak

Több, mint 5500 leszbikus, meleg, biszexuális, transznem? és interszexuális(LMBTI) személy az EU mind a 28 tagállamából töltötte ki azt az online kérd?ívet, amit a Kölni Német Sportegyetem Szociológiai és Gender Tanulmányi intézete készített az Erasmus+ Outsport -projekt keretében. A kérd?ívet kitölt?k kora 16 és 78 év között mozgott, az átlagéletkor 27.

A felmérésr?l szóló teljes beszámoló elérhet? a honlapunkon https://www.out-sport.eu/research. A beszámoló tartalmazza az összesített adatokat EU-szinten, és rámutat azokra a különbségekre, amik az öt projektben részt vev? országban (Olaszország, Németország, Skócia, Magyarország és Ausztria) tapasztalhatóak a szexuális orientáció és a nemi identitás területén. A beszámoló bemutatja azokat az LMBTI-ellenes attitüdöket, amiket az egyes sportágakban és azok környezetében az LMBTI közösség tagjai megélnek.

“Büszkék vagyunk erre a munkára, és biztosak vagyunk benne, hogy az eredmények alapot tudnak adni a sport világában tapasztalható LMBTI-ellenes attitüdök legy?zésében európai és állami szinten” – mondta Rosario Coco, Outsport-koordinátor.

Néhány föbb eredmény a tanulmányb?l:

  • A válaszadók majdnem 90%-a tartja aktuális problémának a homofóbiát és f?leg a transzfóbiát a sport világában.

  • A válaszadók 20%-a inkább nem vesz részt kedvelt sportjában a szexuális oriendtációjuk vagy a nemi identitásuk miatt. Ez f?leg a transznemúeket érinti (54%) és f?leg a labdarugásban, táncban, úszásban és ökölvívásban.

  • Az aktívan sportoló válaszadók egyharmada nem fedte fel szexuális orientációját vagy nemi identitását a sportolói környezetében. Ez az arány magasabb Olaszországban (41%) és Magyarországon (45%)
  • Az aktivan sportoló válaszadól 16%-ának volt legalább egy, a szexuális orientációjához vagy nemi identitásához köthet? negatív tapasztalata az utóbbi 12 hónapban. Ez az arány magasabb a transznem?ek között – f?leg a transz n?k között (46%).

  • A negatív élmények közül a szóbeli zaklatás (82%) és a strukturális diszkrimináció (pl. egyenl?tlen lehet?ségek) (75%) a leggyakoribb kimutatott homo- és transzfób esetek. Szóbeli fenyegetések (44%), internetes zaklatás (40%), fizikai “határátlépések” (pl. lökdösés) (36%) és a testi er?szak (20%) szintén gyakori tapasztalatok.

  • A válaszadók több, mint harmada nem simer olyan szervezetet vagy személyt, akit?l segítséget tudnának kérni, ha a sport világában diszkrimáció éri ?ket.

  • The three actions that are most often supposed by respondents to be helpful to tackle homo-/transphobic discrimination in the field of sport: (a) famous sports stars coming out, (b) high profile anti-homophobia/transphobia campaigns and (c) diversity trainings.

  • A válaszadók az alábbi három dolgot nevezték meg leginkább, amik szerintük segítene csökkenteni a sport világában a homo- és transzfób megkülönböztetést: (a) a hires sportolók el?bujása (coming out) (b) magas szint? homofóbia-ellenes kampányok (c) képzések a sokszín?ségr?l.

A felmérés eredményei alapján most országos sportszövetségeket és erny?szervezeteket kérdezünk meg, hogy a szervezetek milyen stratégiákat használnal a sport területén el?forduló homo- és transzfóbia leküzdésére. Az eredményeket a Outsport-projekt zárókonferencián hozzuk nyilvánosságra. A konferenciát 2019. November 8. tartjuk Budapesten.

 

Press Office
Andrea Maccarrone
andymaccarrone@gmail.com
+39 3497355715

Share