Glasgow – bemutatták az LGBTI+ személyek sporttal kapcsolatos tapasztalatairól szóló, az EU egészére kiterjed? felmérés eredményeit

Glasgow, Outsport félid?s konferencia:
Az LGBTI+ tapasztalatokról szóló európai uniós felmérés els? eredményeinek bemutatása.
A teljes minta 9/10-e aktuális problémának tartja a sportban a homofóbiát és a transzfóbiát

A mai nap a Leap Sport Skócia által támogatott “LGBTI + életváltás a sport és a fizikai aktivitás révén” cím? konferencia keretében, a németországi kölni Sportegyetem Szociológiai és Gender Tanulmányi Intézetének csapata, Ilse Hartmann-Tews professzor vezetésével bemutatta az Eramus + “Outsport” projekt keretében az LGBTI+ emberek sporttevékenységér?l szóló felmérés els? eredményeit. Az “Oustport” projektet az AICS (Olaszország) koordinálja, és partnere a Leap Sports (Skócia), a VIDC (Ausztria), a Frigo (Magyarország), illetve tudományos pillérként a Kölni Német Sportegyetem (Németország),

A sajtó, LMBTI+ szervezetek, sportszervezetek, valamint a Glasgow-ban megjelent illetékes intézmények képvisel?ib?l álló közönségnek bemutatott kutatás az els? ilyen tipusú európai szint? felmérésen alapul, és több mint 5500 résztvev?t?l gy?jtött válaszokat az EU 28 országában. A felmérésben résztvev?k többsége n?ként (48%) azonosította magát, ?ket követték a férfiak (39%) és a nem binárisok (13%). A minta szerint a résztvev?k 16 és 78 év közöttiek, akiknek átlagéletkora 27 év, és sokuk 25 év alatti. A szexuális irányultság tekintetében a válaszadók megoszlása: 32% meleg, 25% leszbikus, 25% biszexuális és 18% egyéb.

A válaszok azt mutatják, hogy a teljes minta 9/10-e aktuális problémának tartja a sportban a homofóbiát és a transzfóbiát. A rendszeresen sportolók 12%-a számolt be arról, hogy negatív tapasztalatok érték ?ket az elmúlt 12 hónapban a nemi identitásuk és/vagy a szexuális irányultságuk miatt. Ezek közül a leggyakoribbak: homofób és transzfób sértések és gyalázkodások (82%), diszkrimináció (75%), de a testi határátlépésekr?l és a fizikai er?szakról (38%), illetve a szóbeli fenyegetésekr?l (45%) beszámoló esetek aránya is aggasztó. A transznem? n?k (férfiból n?vé) közül 31% jelezte, hogy negatív tapasztalat érte az elmúlt 12 hónapban

Az összegy?jtött adatok mennyisége jelent?s, és még mindig tanulmány és elemzés tárgya. A teljes jelentést a következ? év elején teszik közzé.

Sajtóiroda
Andrea Maccarrone
andymaccarrone@gmail.com
+39 3497355715

Share