Kutatás

 

UPDATE MAY 2019 – DOWNLOAD THE FULL REPORT 

PRESS RELEASE 

 

A Kölni Német Testnevelési Egyetem Társadalom– és Gendertudományi Intézete az ERASMUS+ Outsport csoport tagja. Mint ilyen, vezet? szerepet vállal a versenysport világában tapasztalható szexuális irányultságon és/vagy nemi identitáson alapuló megkülönböztetés és er?szak kutatásában és az erre vonatkozó tapasztalati ismeretanyag építésében, mely a diszkrimináció elleni küzdelem, annak csökkentése számára jelent majd segítséget.
A többféle módszert alkalmazó és többszint? kutatás f? céljai:

(1) értelmezhet? rálátást adni a szexuális irányultságuk és/vagy nemi identitásuk miatt megkülönböztetést elszenvedett LMBTI sportolók tapasztalatairól és arról, milyen támogatásban részesültek ezek kezelésében sportolói karrierjük során,

(2) átfogó képet alkotni az Európai Unió érintett tagországainak a nemi diszkrimináció csökkentését célzó stratégiáiról.

Az els? cél elérését egy korábbi LMBTI versenysportolók bevonásával Európa-szerte készül? kvalitatív online kutatás szolgálja. A második cél érdekében partnerországaink (Olaszország, Skócia, Ausztria, Magyarország és Németország) sportintézményeinek képvisel?ivel készítünk interjúkat illetve az Európai Unió országaiban nemzeti sportintézmények és erny?szervezetek vezet?ivel készítünk kvalitatív online kérd?íveket.

Ha úgy érzi, akár a versenysportban, akár valamely LMBTI szervezetben betöltött szerepe folytán a kutatásban segítségünkre lehet, lépjen kapcsolatba velünk az outsport@dshs-koeln.de e-mail címen keresztül. Köszönjük!

A felépített ismeretanyag az Outsport oktatási kampányát és további ismeretterjeszt? intervencióit szolgálja majd. A kutatás eredményeit 2018. közepét?l fogjuk elérhet?vé tenni.

Kutatócsoport
Prof. Dr. Ilse Hartmann-Tews, Birgit Braumüller & Tobias Menzel

CONTACT US
info@outsport.eu
press@out-sport.eu
+39 06 4203941

sbdtbst