Rólunk

See the final outcomes 

 

Mi az az Outsport?

Az Outsport – “újító pedagógiai megközelítések a szexuális orientáció és társadalmi nemi identitás alapú diszkrimináció elleni küzdelemben és er?szak-megel?zésben a sport területén” – az Európai Bizottság által az Erasmus+ program keretében társfinanszírozott projekt. A program a sportban megjelen? homofóbiát és transzfóbiát kívánja orvosolni a kommunikáció, a tudatosságnövelés, az oktatás és a tudományos kutatás eszközeivel, valamint magával a sporttal mint eszközzel.

 

Az Outsport az els? európai szint? kezdeményezés, amely a sport területén tapasztalható homofóbiáról és transzfóbiáról gy?jt tudományos bizonyítékot, továbbá azt az ambiciózus célt t?zi ki maga elé, hogy a sport világát az oktatás és a diszkrimináció elleni küzdelem színtereként fejlessze, folytonosságban az iskolával és a családdal.

 

Az Outsport öt európai országra terjed ki: Olaszországra, Skóciára, Németországra, Ausztriára és Magyarországra.

 

Kutatásunk

 

A Kölni Testnevelési Egyetem (German Sport University Cologne) végzi el az els? európai kutatást a szexuális orientáció és társadalmi nemi identitás alapú, sportban tapasztalható diszkriminációról. Az els?számú cél, hogy megbízható információt gy?jtsünk az LMBTI sportolók által a különböz? sportágakban tapasztalt szexuális orientáció és társadalmi nemi identitás alapú diszkriminációról Európában. A második cél annak feltérképezése, hogy a sportban érintett szerepl?k milyen szerepet játszhatnak a diszkrimináció és a homofóbia elleni küzdelemben.

 

F?bb céljaink

 

  • Felhívni a figyelmet a szexuális orientáció és társadalmi nemi identitás alapú diszkriminációra információs és tudatosságnövel? kampányokkal
  • El?segíteni a jó kormányzást a sportszervezetekben kifejezetten a szexuális orientáció és társadalmi nemi identitás alapú diszkriminációval kapcsolatban
  • El?segíteni a sportszervezetek edz?i és munkatársai kapacitásfejlesztését és képzését az intoleranciával és a diszkriminációval szemben a számukra kifejlesztett eszközkészlettel, amely el?segíti az újító megközelítéseket a szexuális orientáció és társadalmi nemi identitás alapú gy?löletb?ncselekmények és diszkrimináció elleni fellépésben.
  • El?mozdítani a sport szerepét a szexuális orientáció és társadalmi nemi identitás alapú diszkrimináció, megfélemlítés és gy?löletb?ncselekmények megel?zésében
  • Bátorítani a társadalmi integrációt és el?segíteni az egyenl? lehet?ségek érvényesülését a sportszervezetekben az EU stratégiák implementációjának támogatásával
  • Új LMBTI jogi irányelveket kidolgozni és el?terjeszteni az EU következ?, sporttal kapcsolatos munkatervéhez, amely az EU nemek közti egyenl?ségre vonatkozó stratégiájának elveire és egyéb jogi alapokra fog épülni

 

Az LMBTI emberek és a sport

 

A meleg, leszbikus, biszexuális, transznem? és interszexuális emberek ugyanolyan képességekkel rendelkeznek a sport területén, mint a heteroszexuális emberek. Sajnos más társadalmi terekhez hasonlóan a sportok sem mentesek a szexizmustól és a homo/bi/transzfóbiától. Ez az oka annak, hogy az Európai Alapjogi Ügynökség kutatása szerint (FRA, 2014) a megkérdezett 90.000 LMBTI ember 42%-a nem tartja a sportegyesületeket az LMBTI identitás nyílt vállalására alkalmas térnek. Sok LMBTI ember nem érzi magát biztonságban, elfogadva, vagy kényelmesen a sportkörnyezetben. Ez ahhoz vezet, hogy nagyobb arányban szüntetik meg a sporttevékenységüket, amelynek rövid- és hosszú távú következményei vannak a jólétükre.

 

Az LMBTI-barát sportvilág mindenki számára jobb világ

Bármely homo/bi/transzfób, szexista, vagy a sokféleséggel szemben ellenséges környezet korlátozza a kifejezés szabadságát és mindenki lehet?ségét arra, hogy a legjobb egyéni teljesítményét nyújtsa a pályán és azon kívül. A csapattársak és/vagy edz?k, a személyzet, szurkolók, családtagok közti kapcsolatok sérülhetnek, és az egész csapat lehet?ségekt?l eshet el.

A homo/bi/transzfóbia mindenkit érinthet.

A legjobb játékosok vagy edz?k is elhagyhatják a csapatot, ha nem érzik, hogy biztonságban vannak, tisztelettel bánnak velük, elfogadják és befogadják ?ket.

 

Contacts: 

 

AICS – Rosario Coco (Coordinator) – info@out-sport.eu –  Andrea Maccarrone press@ou-sport.eu (Press office)

DSHS – Tobias Menzel – outsport@dshs-koeln.de

VIDC – Nikola Staritz – fairplay@vidc.org

LEAP – Fraser Johnston – fraser.johnston@leapsports.org

FRIGO – László Gábor – laszlo.gabor2006@gmail.com 

AICS (Coordinator)

Associazione Italiana Cultura Sport (Italian Associatio for Culture and Sports)

DSHS

Deutsch Sporthochschule Köln (German Sport University Cologne, Institute of Sociology and Gender Studies)

LEAP

Sport Scotland Leadership, Equality and Active Participation

VIDC

Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation)

FRIGO

Friss Gondolat Egyesület (Organisation for Fresh Ideas)

CONTACT US
info@outsport.eu
press@out-sport.eu
+39 06 4203941

sbdtbst